SoTL9

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี แก้วรัตน์ ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาสื่อ เกม บทเรียน การพัฒนาหลักสูตร ในงาน SoTL9

     เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นวันสุดท้ายของงาน Scholarship of teaching and learning : SoTL9 สัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ณ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี แก้วรัตน์ ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาสื่อ เกม บทเรียน การพัฒนาหลักสูตร ในชื่อผลงาน “แอปพลิเคชั่นเกมสำหรับการฝึก (Basic CPR Chest pressions ) ” โดยมีผู้ร่วมจัดทำผลงาน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และคุณภัคณัฐ วีรขจร

   แอปพลิเคชั่นเกมที่ใช้สำหรับการฝึก Basic CPR Chest Compressions จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการฝึกทักษะการทำ CPR แบบเบื้องต้น โดยที่ผู้ใช้สามารถฝึกการกดทรวงอกให้เหมาะสมกับเทคนิคที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉินจริงๆ แอปพลิเคชั่นเกมเหล่านี้มักจะมีคุณสมบัติและฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถฝึกการกดทรวงอกอย่างเรียบง่ายและสนุกสนานได้ด้วยการให้ข้อมูลตอบรับเมื่อทำได้ถูกต้องหรือผิดพลาด

SoTL9

   แอปพลิเคชั่นเกมนี้มีลักษณะเป็นเกมส์ที่ให้ผู้ใช้กดทรวงอกของหุ่นจำลองและจะแสดงผลบนหน้าจอของอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ เมื่อผู้ใช้กดทรวงอกตามจำนวนและอัตราที่ถูกต้อง จะมีการให้คะแนนหรือตอบรับบนหน้าจอเพื่อแสดงผลการทำงานของผู้ใช้ว่าทำได้ถูกต้องหรือยังมีข้อผิดพลาด การให้ตอบรับที่เป็นการกระตุ้นทำให้ผู้ใช้มีสมาธิในการฝึกฝนและปรับปรุงทักษะอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

SoTL9
SoTL9
SoTL9
SoTL9
SoTL9
SoTL9

แกลเลอรี่

ข่าวสารอื่นๆ