ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา​ อาจารย์ประจำหลักสูตรอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกมที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา​ อาจารย์ประจำหลักสูตรอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกมที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรหลักสูตรอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา อาจารย์ประจำหลักสูตรอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” สาขาอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเกมอย่างเชี่ยวชาญ

แกลเลอรี่

ข่าวสารอื่นๆ