สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ทุกท่านที่ได้รับช่อดอกไม้

วันนี้ (10 ม.ค.67) ในที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF และรางวัลอาจารย์ดาวรุ่ง และนักศึกษา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ที่ได้รับรางวัล Mr.WU Freshy Awards 2023 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดกิจกรรม ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้รับรางวัล ได้แก่

  • Mr.WU Freshy Awards 2023 นายธีรภัทร กลางวัง สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

2. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์ดาวรุ่ง

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูคอรี ซาเหาะ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

3. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ระดับ Fellowship

  • อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สมเชื้อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

แกลเลอรี่

ข่าวสารอื่นๆ