วันนี้ (10 ม.ค.67) ในที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF และรางวัลอาจารย์ดาวรุ่ง และนักศึกษา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ที่ได้รับรางวัล Mr.WU Freshy Awards 2023