สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ต้อนรับ Prof. Claudia Maria Aymar, Head of Program Department of Media Conception and Production

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีโอกาสต้อนรับ Prof. Claudia Maria Aymar, Head of Program Department of Media Conception and Production จากมหาวิทยาลัย RheinMain University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี ในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้ง Inbound and Outbound และสหกิจศึกษา (Internships)

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก รักษาการคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ ดร.พรพล ธรรมรงค์รัตน์ รองคณบดี ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และคณาจารย์ในสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์ (Informatics studio) ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ และจะพร้อมเปิดใช้อย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนมกราคม 2567 นี้

Prof. Claudia Maria Aymar, Head of Program Department of Media Conception and Production
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก รักษาการคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
Facebook Comments Box
Scroll to Top