สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ “สื่อดิจิทัลในยุคที่ท้าทาย”

          สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ จัดงาน International Seminar: Digital Media in Challenging Era, Technology, Communication and Frontier โดยมี Speakers จากประเทศเนเธอร์แลนด์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่นและไทย ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 ในรูปแบบ Hybrid มีผู้เข้าร่วมออนไซต์กว่า 50 คน และออนไลน์มากกว่า 140 คน จาก มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย ญี่ปุ่น

แกลเลอรี่

ข่าวสารอื่นๆ